Samenwerkingsverbanden

De meeste agrarische ondernemingen worden in de vorm van een maatschap of vennootschap onder firma gedreven. Veelal gaat het om familiebedrijven. Bij deze samenwerkingsverbanden moeten partijen bij het sluiten van de overeenkomst de bedoeling hebben om onderling op voet van gelijkheid, dat wil zeggen zonder dat er tussen hen onderling hiërarchische verhoudingen bestaan, samen te werken. Als gevolg van hun onderlinge gelijkwaardigheid hebben zij daarbij allen gelijk recht van spreken. Daarnaast omvat het bestuur: beheren en beschikken en gaat het om interne aansprakelijkheid en rekening en verantwoording. Het belang van een goed contract staat daarbij centraal, waarbij met name van belang is de afspraken bij het einde van de samenwerking goed te regelen. In de meeste gevallen ontstaat bij het einde van de samenwerking de meeste geschillen. Het is dan goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Wij kunnen u daarin adviseren en daar waar nodig voor u procederen. Ook voor een second opinion van uw maatschaps- of firmacontract kunt u bij ons terecht.

Contactpersonen: mr. Aukje Kroondijk en mr. Ronald de Nekker.