Faillissementen

Van de aan ons kantoor toegewezen faillissementen worden (kwartaal)verslagen gepubliceerd. De verslagen zijn op rechtspraak.nl te vinden via rechtspersoon

Crediteuren kunnen hun vordering aanmelden via het indieningsformulier

Contact: info@omnydevries.nl