mr. A.J. (Anja) Roos

mr. A.J. (Anja) Roos

Advocaat bestuursrecht, arbeidsrecht, hippisch recht, agrarisch recht en overeenkomsten/incasso

M. (06) 18 94 88 26

T. (0561) 61 39 33

Roos@omnydevries.nl

KVK nr. 55490352

Profiel

Een advocaat die net even verder gaat dan een ander, strijdlustig is, een praktische inslag heeft en uw taal spreekt dat typeert Anja Roos.  

Anja Roos is sinds 2004 advocaat. Agrariërs en hippisch ondernemers behoren tot haar cliëntenkring. Dat is geen toeval. Haar agrarische afkomst en passie voor paardenfokkerij waren van voorspellende waarde.

(Agrarisch) bestuursrecht

Sinds 2012 is ze zelfstandig advocaat binnen het samenwerkingsverband Omny de Vries Advocaten. De laatste jaren heeft ze zich meer dan bewezen in het (agrarisch) bestuursrecht, door belangrijke uitspraken op haar naam te zetten. Ze houdt zich bezig met bezwaren en beroepen tegen besluiten van een overheid (RVO, provincies, gemeenten en waterschappen) waar een agrariër, of Mkb’er mee te maken kan krijgen. 

NVWA-controle, fosfaatrechten, problemen met betalingsrechten, randvoorwaardenkorting, mestboete, fosfaatrechten,  een bestuurlijke boete, bestuursdwang of dwangsombesluit?  Wacht niet, maar neem contact op met mr. Anja Roos.

Hippisch recht

Dat geldt ook voor aan- en verkoopkwesties bij paarden. Heeft u een paard ge- of verkocht en blijkt het paard na aankoop een gebrek te vertonen?  Wat zijn dan uw rechten en plichten?  Mr. Anja Roos staat u graag terzijde. 

Rechtsgebiedenregister

Mr. A.J. Roos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Agrarisch recht

- Algemene Praktijk (Bestuursrecht, Burgerlijk recht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 

Nevenfuncties
  • Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Actium Wonen
  • Lid tuchtraad Koninklijk Friesch Paardenstamboek (KFPS)
  • Voorzitter Medezeggenschapsraad basisschool ‘t Holtpad