Bestuursrecht
Bestuursrecht

Mr. Anja Roos is onze bestuursrechtspecialist. Het bestuursrecht heeft betrekking op geschillen met overheidsorganen en regelt hoe de overheid moet handelen en met u om moet gaan. Bij overheidsorganen kunt u denken aan gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en controlediensten zoals de NVWA. 

Indien u het niet eens bent met besluiten van de overheid heeft u 6 weken de tijd om bezwaar of beroep in te dienen. Het kan ook voorkomen dat u eerst een zienswijze moet indienen. Let er op dat dit fatale termijnen zijn. Reageert u niet op tijd, dan is uw beurt over en is een besluit onherroepelijk. Er is niets meer aan te doen. 

 Neem contact op met mr. A.J. (Anja) Roos als u te maken krijgt met de volgende kwesties:
- bezwaar maken tegen een besluit of vergunning
- omgevingsvergunning
- zienswijze, beroep tegen bestemmingplan
- dwangsombesluit
- bestuursdwangbesluit
- boete van een overheidsorgaan(bestuurlijke boete)
- subsidie

Heeft u te maken met problemen op dit gebied neem dan contact op mr. A.J. Roos.