Privacy statement

Omny De Vries Advocaten neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met secretariaat@omnydevries.nl.

Wie is Omny De Vries Advocaten?

Omny De Vries Advocaten, een samenwerkingsverband met 5 zelfstandig werkende advocaten, kantoorhoudende te (8471 JE) Wolvega aan Van Harenstraat 46, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer o.a: 01122113 Omny De Vries Advocaten is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Omny De Vries Advocaten de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Omny De Vries Advocaten jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Omny De Vries Advocaten persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Omny De Vries Advocaten voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Omny De Vries Advocaten worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Financiële administratie

Gegevens:
Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaande saldo

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Verlenen van de dienst zelf

---

Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Afhandelen klachten

---

Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Facturatie

---

Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

---

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Omny De Vries Advocaten heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage
  Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Omny De Vries Advocaten over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen
  Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Omny De Vries Advocaten. Je kunt verzoeken dat Omny De Vries Advocaten je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking
  Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Omny De Vries Advocaten te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar
  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Omny De Vries Advocaten of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht
  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Omny De Vries Advocaten te verkrijgen. Omny De Vries Advocaten zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken
  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming vereist is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Omny De Vries Advocaten je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Reactie door Omny De Vries Advocaten
  Een verzoek kan verstuurd worden naar secretariaat@omnydevries.nl. Omny De Vries Advocaten zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Omny De Vries Advocaten een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Omny De Vries Advocaten je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
 
Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Alleen de advocatensoftwareleverancier en onze externe ICT’er kunnen bij onderhoud en/of het oplossen van problemen toegang krijgen tot onze databank. Het kan zijn dat Omny De Vries Advocaten verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
 
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Omny De Vries Advocaten je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar secretariaat@omnydevries.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Omny De Vries Advocaten jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar secretariaat@omnydevries.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.