Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht wordt voor een groot deel beheerst door het overeenkomstenrecht. Ook uw baan, uw dienstbetrekking is altijd gebaseerd op een arbeidsovereenkomst.  In ruil voor uw arbeid betaalt uw werkgever loon, tenzij u natuurlijk niet in loondienst werkt maar zelfstandige bent.  Maar omdat de arbeidsovereenkomst van zo groot sociaal economisch belang is, heeft de wetgever het arbeidsrecht in detail in de wet vastgelegd. 

Het hele traject van aanname, het aangaan van de arbeidsovereenkomst, tot het beëindigen daarvan is in detail in wet- en regelgeving vastgelegd. Daarbij moet u denken aan regels rond de sollicitatie, de inhoud van het arbeidscontract, ziekte, re-integratie (na ziekte), beëindiging door ontslag, ontslag op staande voet, ontbinding door middel van een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst, concurrentie- en geheimhoudingsbedingen, ontslag- en transitievergoedingen.

Heeft u te maken met problemen op dit gebied neem dan contact op mr. E.H. de Vries en mr. R.J. de Nekker.