Agrarisch recht
Agrarisch recht

De wet- en regelgeving in de agrarische sector is continu in beweging, waarbij de Europeesrechtelijke invloed niet meer weg te denken is. Sterker nog de Europese invloed wordt al maar groter.

Zonder een gespecialiseerd advocaat die uw taal spreekt en kennis van zaken heeft, kunt u bijna niet meer. De agrarisch specialisten van Omny de Vries Advocaten die hun sporen hebben verdiend, staan graag voor u klaar bij onder andere de volgende zaken:

Landbouwsubsidies
 • Betalingsrechten/ GLB subsidie
 • Natuursubsidies
 • Randvoorwaardenkorting
Dierenwelzijn
 • Verzorging en huisvesting van dieren
 • Vervoer van dieren
 • NVWA- toezicht
Fosfaatrechten
 • Fosfaatrechten en inscharing
 • Fosfaatrechten en pacht
Meststoffenwet
 • Mestboete
 • NVWA- controle
Handhaving
 • NVWA-controle
 • Bestuursdwangbesluit
 • Bestuurlijke boete
 • Dwangsombesluit
 • Omgevingsvergunning
 • Pachtcontracten
 • Pachtgeschillen
Samenwerkingsverbanden
 • Maatschap
 • Vennootschap onder firma
 • Commanditaire of stille vennootschap
Pacht
 • Pachtcontracten
 • Pachtgeschillen
Overig
 •  geschillen tussen agrariërs
 •  geschillen met leverancier

Contactpersonen: mr. Anja Roosmr. Aukje Kroondijk en mr. Ronald de Nekker.