Fosfaatrechten

De invoering van de fosfaatrechten met ingang van 1 januari 2018 heeft tot veel onzekerheid onder melkveehouders geleid. Ondanks dat in de wet een aantal knelgevallen is geregeld, moeten melkveehouders die voor 1 julli 2015 fors hebben geïnvesteerd in hun bedrijf, via bezwaar en beroep voor extra fosfaatrechten vechten met een beroep op een buitensporige last ex artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM.

Een andere prangende vraag is hoe het zit met de fosfaatrechten bij in- en uitscharing van jongvee. Daarnaast is de verhouding tussen pachter en verpachter  een nog onbeantwoord vraagstuk. 

Onze advocaten volgen de ontwikkelingen en staan diverse cliënten bij in bovengenoemde fosfaatzaken. 
 

Contactpersonen: mr. A.J. Roos, mr. A. Kroondijk en mr. R. de Nekker