Handhaving

Handhaving of controle op naleving van regelgeving in de agrarische sector vindt plaats door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA controleert op naleving van regels op onder meer het gebied van Dierenwelzijn, randvoorwaarden, meststoffenregelgeving en gebruik van insecticiden.

De ham vraag bij controles is veelal hoever de bevoegdheden van de NVWA rijken en wat de rechten en vrplichtingen van de agrariër rijken. 

De NVWA heeft in het kader van de controle vergaan de bevoegdheden waaronder het betreden van uw stallen en het vorderen van inlichtingen en informatie, zoals uw administratie. Aan te raden is om een controle niet te weigeren of tegen te houden, het kan u duur komen te staan. Schikt het u niet probeer dan een andere afspraak te maken.

Op het moment dat u wordt verdacht van een strafbaar feit is de NVWA verplicht u de cautie te geven en bent u niet meer verplicht tot antwoorden.  

Indien er sprake is van overtredingen kan de NVWA of de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) handhavend optreden door het opleggen van een bestuurlijke boete, bestuursdwang of een dwangsombesluit. Tegen deze bestuurlijke sancties kan bezwaar en beroep worden ingesteld.

Bestuurlijke boete

In het geval er sprake is van strafbare overtredingen van de wetgeving, kan RVO een bestuurlijke boete opleggen. Zorg dat u op tijd bent met bezwaar maken, want deze boetes liegen er vaak niet om.

Last onder bestuursdwang

Bij een last onder bestuursdwang moet (vaak snel) actie worden ondernomen om een illegale situatie te beëindigen. Gebeurt dat niet binnen de gestelde termijn, dan kan de overheid zelf een einde maken aan de overtreding.  Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van asbestdeeltjes na een brand of het opruimen van drugsafval dat op uw perceel is gedumpt. De gemaakte kosten zijn voor rekening van de overtreder.

Last onder dwangsom

Krijgt men een last onder dwangsom opgelegd, dan dient men een geldbedrag (de dwangsom) te betalen, als niet binnen een bepaalde tijd een einde is gemaakt aan een overtreding.

De beoordeling of de NVWA of de RVO correct heeft gehandeld bij de controle en bij handhaving door het opleggen van een sanctie vergt veel vakkennis en ervaring. Vaak genoeg maken overheden hierin fouten. Schroom niet en leg uw probleem tijdig voor. 

Contactpersoon: mr. Anja Roos