Pacht

Eén van de oudste rechtsgebieden is het pachtrecht. Het pachtrecht heeft in de loop der tijd veel ontwikkelingen doorgemaakt. Het pachtrecht gaat over de rechten en plichten tussen grondeigenaren en gebruikers van agrarische grond. Pachtcotracten zijn er in vele verschijningsvormen: Reguliere pacht, liberale of eenmalige pacht en teeltpachtcontracten. 

Echte pachtspecialisten zijn schaars. Wij zijn één van de weinige advocatenkantoren in het Noorden die pacht als specialiteit hebben. 

Bij pacht moet u denken aan de volgende onderwerpen waarbij wij voor u het verschil maken:

  • Pachtopzegging, pachtontbinding, beëindiging van de pachtovereenkomst
  • Opstellen en wijzigen van pachtcontracten
  • Pachtprijzen
  • Verwaarlozing van grond
  • Indeplaatsstelling
  • Medepacht
  • Pachtbetaling /Betalingsachterstanden
  • Pachtprocedure bij de rechtbank

Contactpersonen: mr. Aukje Kroondijk en mr. Ronald de Nekker