Dierenwelzijn

Het dierenwelzijn heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van leven van een dier. Het Dierenwelzijn is voornamelijk geregeld in de Wet Dieren en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Het uitgangspunt van de wet is dat dieren een intrinsieke waarde hebben. Dieren dienen vrij te zijn van honger, dorst, pijn, letsel, ziekte angst en fysieke ongemakken. Daarbij moeten ze hun natuurlijke gedrag kunnen uiten. 

Dit houdt in dat er voor houders van dieren, waaronder ook transporteurs en slachterijen strenge voorschriften over voeding, verzorging , huisvesting, fokken en vervoer gelden bij de omgang met dieren. 

Toezicht NVWA

De NVWA controleert veehouders, transporteurs en slachterijen op naleving van de regels omtrent dierwelzijn. Dit levert de nodige vragen op. Wat zijn mijn rechten en plichten, en wat zijn de rechten en plichten van de NVWA.

Contactpersoon: mr. A.J. Roos.