Tarieven

Iedere advocaat binnen ons kantoor hanteert zijn of haar eigen tarieven. Uw advocaat zal dit met u bespreken. Bedrijven verwijzen wij tevens naar ons juridisch abonnement.

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering dan is het goed om te weten dat rechtsbijstandsverzekeraars verplicht zijn om hun verzekerden vrije advocaatkeuze te bieden als er een procedure gevoerd moet worden. U heeft in dat geval recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze. Dat betekent dus dat, wanneer u, om wat voor reden dan ook, een voorkeur heeft voor een van onze advocaten boven een jurist van de rechtsbijstandsverzekering u de procedure die in uw zaak gevoerd moet worden door ons kunt laten uitvoeren. U moet uw geschil eerst wel bij de verzekeraar melden. Geef daarbij aan wie u als sadvocaat wenst.

Gefinancierde rechtsbijstand

Daarnaast behandelen wij ook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. U krijgt dan een zogenaamde toevoeging. U betaalt in dat geval alleen een eigen bijdrage, welke afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Meer informatie over de inkomens- en vermogensnormen en de hoogte van uw eigen bijdrage vindt u op www. rvr.nl/……. Via het juridisch loket kunt u zelfs nog een korting op uw eigen bijdrage verdienen. Indien er een procedure gevoerd moet worden betaalt u wel zelf een gereduceerd griffierecht.  Uw advocaat kent de regels en kan u meer vertellen.

Gefinancierde rechtsbijstand geldt met name voor geschillen in de privésfeer. Gefinancierde rechtsbijstand voor ondernemers in zakelijke geschillen is nagenoeg uitgesloten.