Contractenrecht
Contractenrecht

In het recht gaat het bijna altijd over rechten en plichten en die rechten en plichten vloeien meestal voort uit overeenkomsten, ook wel contracten genoemd. Voorbeelden van de belangrijkste overeenkomsten zijn koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten.

Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. In de winkel bent u zich daar niet altijd van bewust. U legt wat op de toonbank, de winkelier zegt dat is dan € 12,50, u pint dat bedrag al dan niet contactloos en de winkelier laat u met het gekochte de zaak verlaten. Niets aan de hand.

Het gaat pas mis als een van de partijen meent dat de andere partij niet aan zijn verplichting uit overeenkomst heeft voldaan (de verbintenis, zie hieronder). Die eist dan nakoming van die verbintenis voortvloeiend uit bijvoorbeeld een koopovereenkomst.

In het overeenkomstenrecht gaat het over de vraag op welk moment de overeenkomst is gesloten, over de uitleg van die gesloten overeenkomst, wat kwamen partijen nu precies overeen, welke verplichtingen vloeien daar voor beide partijen uit voort en kunnen partijen op één af andere wijze nog van die overeenkomst af.

Bij de beantwoording van dit soort vragen komen begrippen voorbij zoals: dwaling, bedrog, onderzoeks- en informatieplichten, verborgen gebreken, conformiteit, algemene voorwaarden, vernietiging en ontbinding, opschorting. 

Heeft u te maken met problemen op dit gebied neem dan contact op mr. E.H. de Vries.