Landbouwsubsidies

Landbouwsubsidies zijn complex. Toekenning van subsidies gaat gepaard met strenge voorwaarden. Weigering en terugvordering van subsidies komt in de praktijk  veel voor. 

Indien u GLB-subsidies heeft aangevraagd moet u ook voldoen aan de randvoorwaarden. Bij overtreding van de randvoorwaarden, krijgt u te maken met een randvoorwaardenkorting. Deze kortingen kunnen snel oplopen. Een herhaling van een overtreding ook binnen hetzelfde jaar levert al een korting van 9% op. 

De NVWA controleert stringent en kent geen pardon. Verlies van oormerken, een niet kloppende dierregistratie,  gevaar voor dierwelzijn, een onjuiste medicijnregistratie of  mestregistratie zijn aan de orde van de dag.  

Specifieke kennis en ervaring op dit terrein is een must.

Contactpersonen: mr. Anja Roos, mr. Ronald de Nekker