Erfrecht

Het erfrecht regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand komt te overlijden.

Het erfrecht is een bijzonder aandachtspunt van Mr. Eerde de Vries, die zich de afgelopen jaren meer en meer heeft toegelegd op dit rechtsgebied.

In dit deel van het recht wordt geregeld wat er met het vermogen van de overledene (in het erfrecht vaak de erflater genoemd) moet gebeuren.

Direct na het overlijden komt er van alles af op de nabestaanden. Behalve praktische zaken als het regelen van de uitvaart komen vragen aan de orde als:

  • Is er een testament?
  • Is dat testament wel geldig, want de overledene was al lang niet helder van geest meer?
  • Is er een partner/langstlevende?
  • Wat zijn de rechten/plichten van de overige nabestaanden zolang er een langstlevende partner is?
  • Hoe zit het met onterven, legitieme porties, opeisen kindsdeel?

De aanpak van mr. Eerde de Vries bij erfrechtelijke problemen en geschillen verschilt niet van zijn aanpak van overige zaken. Altijd streeft hij naar een regeling die recht doet aan alle betrokken belangen, het liefst zonder slepende procedures.

Escalatie probeert hij te voorkomen, maar is een compromis onhaalbaar dan zal het belang van de eigen cliënt altijd het zwaarst wegen.

Contactpersoon: mr. E.H. (Eerde) de Vries