Echtscheiding

Wat in de loop van de tijd samen is opgebouwd, moet bij een echtscheiding worden gescheiden. Geld, goederen en schulden kunnen op waarde worden gezet en worden verdeeld. Als scheidingsadvocaat neemt mr. Sascha Vaupell  alle onderwerpen door. Vervolgens breng zij de mogelijkheden in kaart. Als er overeenstemming wordt bereikt, legt ze de regeling duidelijk voor de toekomst vast in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant. Dat kan bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, maar ook door mediation als wat meer verschillen moeten worden overbrugd. Soms is een regeling niet mogelijk. De emoties lopen te hoog op of er zijn grote zakelijke verschillen. In die gevallen bepaalt mr. Vaupell samen met u een strategie en leg ik de geschillen aan de rechter voor. Uw standpunt verdedig ik dan in en buiten rechte met kracht van argumenten.

Contactpersoon: mr. S. (Sascha) Vaupell