Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP)

Als een kind opgroeit op een manier die schadelijk is voor het kind, kan het door de rechtbank onder toezicht worden gesteld. Dit betekent dat de ouders een gezinsvoogd krijgen, die over hun schouder meekijkt met de opvoeding en adviezen geeft die opgevolgd moeten worden. 
Als het kind niet meer in de thuissituatie kan blijven, kan het door de rechter in een pleeggezin of tehuis worden geplaatst. Dit heet uithuisplaatsing en ouders krijgen meestal wel bezoekrecht. Bij een verzoek tot OTS of UHP worden ouders altijd door de rechter op een terechtzitting uitgenodigd om hun mening te geven voordat er wordt beslist. De ouders mogen zonder advocaat komen, echter ik ben van mening dat zij er wel verstandig aan doen om een advocaat mee te nemen. Ik kan van tevoren een verweerschrift indienen en ter zitting mondeling verweer voeren.

Contactpersoon: mr. S. (Sascha) Vaupell