Boedelscheiding en pensioen

Bij de verdeling of verrekening kunnen meningsverschillen ontstaan over de waarde of omvang van bezittingen en schulden ten tijde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ik ben van mening, dat er zoveel mogelijk in goed onderling overleg verdeeld moet worden. Daartoe kan ik berekeningen maken van waardes van bezittingen en schulden, zodat er een eerlijke verdeling ontstaat. 

Wanneer  er sprake zou kunnen zijn van aanspraak op de helft van het ouderdomspensioen voor de tijd dat echtgenoten gehuwd zijn geweest. Dat heet pensioenverevening en ook hiermee kan ik u helpen dit bij besluit van de rechtbank vast te laten leggen.

Contactpersoon: mr. S. (Sascha) Vaupell