Naamswijziging, adoptie

Voor verzoeken tot naamswijziging, verklaringen tot meerderjarigheid, (stiefouder-) adoptie, ontkenning vaderschap en gezag en erkenning denk ik graag met u mee.  Ik laat u altijd een concept verzoek- of verweerschrift lezen alvorens dit wordt ingediend bij de rechtbank. Zo bent u altijd op de hoogte van stukken waarin de rechter inzage heeft en kunt u altijd uw v


Contactpersoon: mr. S. (Sascha) Vaupell