jun

17

Van rechtspraak.nl : Forfaitair rendement box 3 niet meer haalbaar voor de jaren 2013 en 2014

    Den Haag, 14 juni 2019 De regeling van de vermogensrendementsheffing in de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 (box 3, inkomen uit sparen en beleggen) bevat een forfaitair rendementspercentage van 4%. Bij de totstandkoming van dat percentage heeft de...

jun

17

Wie betaalt de uitvaartkosten?

Een uitspraak van gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 18-09-2018 illustreert het belang van goed en tijdig advies bij het afwikkelen van een nalatenschap.  Erflaatster woonde samen met haar partner. Zij had één zoon, vermoedelijk uit een eerdere...

jun

17

Check het Centrale Curatele- en Bewind Register (CCBR)

Personen die niet in staat zijn om de eigen vermogensrechtelijke belangen naar behoren te behartigen kunnen door de kantonrechter onder beschermingsbewind worden geplaatst. Dit speciale regime van Boek 1 BW kan bij crediteuren die hun vorderingen willen innen voor verrassingen...