okt

1

Vanaf 2020 wordt de belastingaftrek voor partneralimentatie beperkt. Wanneer u partneralimentatie betaald aan uw ex-partner, is deze alimentatie vaak fiscaal aftrekbaar. In de aangifte inkomstenbelasting kunt u dit als aftrekpost opnemen ntegen een maximaal aftrekbaar percentage.

De regering stelt voor om de maximale belastingaftrek van partneralimentatie de komende jaren af te bouwen. De voorgenomen afbouw ziet er als volgt uit:
2020: aftrekpercentage 45%
2021: aftrekpercentage 43%
2022: aftrekpercentage 40%
2023: aftrekpercentage 37%

Bedraagt uw belastbaar inkomen meer dan € 68.500? Dan kan het tot gevolg hebben dat u minder belastingvoordeel heeft. Hiermee stijgen de netto alimentatielasten. Misschien is deze ontwikkeling een aanleiding om de partneralimentatie aan te laten passen. Verlaging van de partneralimentatie kan echter doorwerken in verhoging van eventuele toeslagen zoals huurtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag.

(mr. S. Vaupell - advocaat familie- en jeugdrecht)