nov

18

Ontvangt of betaalt u alimentatie na een echtscheiding of verbreken van een relatie? Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. Dit is ook het geval als u hierover geen specifieke afspraken heeft gemaakt met uw ex-partner Met ingang van 1 januari 2020 wordt het vastgestelde bedrag wat betaald dient te worden aan kinderalimentatie verhoogd met 2,5%. De verhoging wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid. De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen in het echtscheidingsconvenant. Zelfs als u (als alimentatieplichtige) geen salarisverhoging hebt gekregen, dan moet u toch het alimentatiebedrag indexeren. Als dat tot onredelijke uitkomsten leidt, dan kunt u contact met elkaar opnemen om nieuwe afspraken hierover te maken. Als dat niet lukt, kunt u mediation overwegen of een verzoek in laten dienen bij de rechtbank tot verlaging van de alimentatie. Voor dit laatste heeft u een advocaat nodig. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.