mrt

30

Het Coronavirus waarvan Nederland de laatste weken in de ban is, is een unieke crisissituatie waarover nog veel onduidelijkheid bestaat. De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan razendsnel, zowel voor een zakelijk als in privésfeer. Veel mensen maken zich zorgen; over de uitvoering van reeds gemaakte afspraken, over nieuwe familierechtelijke problemen, maar ook over lopende procedures. Welke invloed heeft de crisis op huwelijken, echtscheidingen, omgangsregeling met kinderen?

Hoe kunnen gescheiden ouders afspraken over de zorg- en contactregeling van de kinderen voortzetten? Blijft de reguliere omgangsregeling van kracht of geldt de vakantieregeling omdat de scholen gesloten zijn? Wat gebeurt er wanneer het kind of de verzorgende ouder verkouden is of zelfs met het Coronavirus besmet raakt? Wat zijn de gevolgen voor de kinder- en/of partneralimentatie? Blijft een onderhoudsverplichting bestaan, ook als sprake is van inkomensverlies, al dan niet tijdelijk?

In deze onzekere tijden zal de omgangsregeling wel moeten worden uitgevoerd, zodat een kind contact met beide ouders behoudt. Ook de maandelijkse partner en/of kinderalimentatie moet worden doorbetaald, omdat de kosten voor de kinderen of de ex-partner ook doorgaan. Wanneer door gewijzigde omstandigheden de omgang of het betalen van (een deel van) alimentatie niet meer mogelijk is, moet in onderling overleg worden gekeken of een oplossing gevonden kan worden. Deze zou moeten gelden gedurende de gehele Coronacrisis. Daarna kunnen de reguliere afspraken weer hervat worden.
Deze heftige crisisperiode kan problemen geven in bovenstaande situaties. Wanneer juridisch advies gewenst wordt, kan contact opgenomen worden met ons kantoor. 

Procedures bij de rechtbank

Met ingang van 18 maart 2020 zijn de rechtbanken en gerechtshoven gesloten voor zittingen (mondelinge behandelingen). Schriftelijke procedure worden wel voortgezet. Uitzonderingen zijn ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, omdat in deze procedures een bijzonder spoedeisend belang geldt. 

Het gevolg is, dat veel procedures vertraging oplopen. De door de overheid ingevoerde maatregelen veranderen frequent. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de rechtbanken en gerechtshoven hun zittingen zullen hervatten. 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw mr. S. Vaupell. Dit zal tot nader order uitsluitend telefonisch (0561-613933) of per e-mail (familierecht@omnydevries.nl) kunnen plaatsvinden.