nov

20

Uitkering bedragen voor levensonderhoud wordt per 1 januari 2021 verhoogd (art.402a Boek 1 Burgerlijk Wetboek)

Met ingang van 1 januari 2021 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer worden aangepast. Het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 3. Dit betekent een verhoging van te betalen/ontvangen alimentatie met 3% ten opzichte van de bedragen die voor 2020 werden vastgesteld.