jun

27

Wanneer een verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend na 1 januari 2020 is de nieuwe alimentatiewet van toepassing. In mei 2019 werd door de Eerste Kamer het wetsvoorstel partneralimentatie aangenomen.

Vanaf januari 2020 wordt de termijn voor partneralimentatie verkort naar maximaal 5 jaar. Hiermee is de duur van de te betalen partneralimentatie niet langer 12 jaar, maar 5 jaar. Met ingang van de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand begint de termijn voor partneralimentatie.

Er zijn uitzonderingen:
De termijn bedraagt maximaal 10 jaar wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatie ontvangende ex-partner is 50 jaar of ouder.

De termijn bedraagt maximaal 12 jaar wanneer uit het huwelijk kinderen zijn geboren, die op het moment van scheiding jonger dan 12 jaar zijn. De betaling van partneralimentatie stopt als het jongste kind 12 jaar oud wordt.

De termijn bedraagt maximaal 10 jaar wanneer een huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de alimentatie ontvangende ex-partner binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Met dat moment eindigt de te betalen partneralimentatie.

Wanneer op grond van redelijkheid en billijkheid van de alimentatie ontvangende ex-partner niet kan worden gevergd dat de betaling aan partneralimentatie stopt, kan de alimentatiegerechtigde een verzoekschrift bij de rechtbank in laten dienen tot verlenging van de termijn.

(mr. S. Vaupell - advocaat familie- en jeugdrecht)