Onderneming en faillissement
Onderneming en faillissement

Geen faillissement zonder onderneming maar gelukkig wel een heleboel ondernemingen zonder faillissement. Voor het juridisch bijstaan en adviseren is het goed om expertise te hebben op het gebied van faillissementsrecht, meer en meer ook insolventierecht genoemd. Voor advocaten is het altijd goed het “worst-case scenario” te kennen al was het maar om dat waar mogelijk te vermijden.

Ondernemingsrecht

Het ondernemen begint bij het starten van een onderneming, gevolgd door de oprichting en eindigt met de opheffing of liquidatie van die onderneming, soms door faillissement.

Tussen dat begin en dat einde krijgt een ondernemer (in spe) o.a.  te maken met arbeidsrecht (aanname en ontslag), huurrecht, franchise, rechtspersonenrecht (NV’s, BV’s, maatschappen, stichtingen, vennootschappen onder firma), bancair- en effectenrecht, incasso’s, zekerheden, handelsnamenrecht en intellectuele eigendom en algemene voorwaarden. 

Faillissementen 

Mr. E.H. de Vries wordt al meer dan 35 jaar met enige regelmaat door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen. Zijn ervaring en deskundigheid kunnen van grote waarde zijn voor zowel bedrijven in moeilijkheden als voor bedrijven die geconfronteerd worden met een (dreigend) faillissement van hun debiteuren.

Zoals overal in het rechtsverkeer, geldt ook in (dreigende) faillissementssituaties dat een goede vastlegging van de afspraken veel ellende kan voorkomen. Het gebruiken van goede op maat gesneden algemene voorwaarden zijn van onschatbare waarde, vooral voor de schuldeiser van een (aanstaande) failliet.

Voor bedrijven in moeilijkheden is het vaak lastig het moment vast te stellen waarop de handdoek in de ring gegooid moet worden. Het vroegtijdig advies inwinnen kan veel schade en ellende voorkomen.

Uit privacyoverwegingen worden de verslagen van faillissementen van natuurlijke (privé) personen niet openbaar gemaakt.

Contactpersoon: mr. E.H. (Eerde) de Vries.